Meteņu svinēšana 05.02.2022. plkst.14:00

Met Meteni Ozolnieku Bulderberga kalnā un dievturu Svētes svētnīcā kopā ar folkloras grupu “Delve” svētdien, 5. februārī. Pulksten 14-os, maskoti ar Meteņa budēļu viepļiem, vizināsimies no Ozolnieku Bulderberga kalna. Dievturu svētnīcas teritorijā pulcējamies pulksten 15-os. Meteņa daudzinājums, Meteņa ugunskurs, sadziedāšanās pie pašu līdzņemtā cienasta siltā namiņā. Laika apstākļi var izdarīt izmaiņas pasākuma pirmajā daļā, otrā daļa ir nemainīga. Turpināt Meteņu svinēšana 05.02.2022. plkst.14:00 lasīšanu